SVÁTEK SVATÉHO MARTINA

18.10.2013 01:44

LEGENDA O SVATÉM MARTINOVI vypráví:

o Martinovi, původně římském vojákovi, který při své jedné večerní hlídce potkal na ulici žebráka žádajícího o almužnu. Martin neměl u sebe peníze, ale chtěl jej alespoň uchránit před zimou. Rozpůlil tedy mečem svůj vojenský plášť a jednu polovinu mu daroval.

Následující noc měl živý sen, ve kterém se mu zjevil Ježíš v polovině jeho pláště. Díky této příhodě přijal křesťanskou víru a svůj život chtěl zasvětit bohu. Po odsloužení své vojenské služby se stal misionářem a svým konáním to dotáhl až na biskupa v Tours.

ZVYK PEČENÍ HUS NA POSVÍCENÍ se pojí s příhodou, která má více verzí.

Jedna příhoda hovoří o tom, že Martin ve své skromnosti nechtěl biskupskou hodnost přijmout, schoval se tedy před vyslanci do husince mezi hejno hus. Svým hlasitým kejháním jej ale husy prozradily, a tak poctu musel přijmout.

Jiná verze vypráví, že husy sv.Martina rušily při kázání svým kejháním.

A proto si husy v obou případech odpykávají trest na pekáči.

Když se na tento svátek pojídala husa, ten kdo dostal prsíčka, mohl vidět věštbu, která jej čekala následující rok.

Rovněž rozdělování pečené husy mělo na statku svá pravidla. Nejnižší sluha dostal křídlo, aby při práci přímo lítal, druhý vyšší sluha dostal stehno a zbytek pečínky zůstal samotnému hospodáři. 

SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ je rovněž spjato s pranostikou, kdy s. Martin přijíždí na bílém koni. Doufejme, že si letos Sv. Martin nechá sněhovou nadílku až na Vánoce.

Dříve se na tento svátek kromě hus pekly martinské rohlíky a podkovy. Čeledi končila sjednaná služba, dostávala mzdu, hledala si nového hospodáře a   nabyté peníze byly důvodem k pořádné oslavě. Konaly se dobytčí trhy a poutě.

SVATÝ MARTIN JE TAKÉ PATRONEM VINAŘŮ, k tomuto dni patří rovněž oslava nového vína, dnes velmi oblíbená ochutnávka SVATOMARTINSKÉHO VÍNA.

 

Svátek sv. Martina je také spojován s prastarým pořekadlem "Svatý Martin přijíždí na bílém koni", které naznačovalo příchod zimy první sněhovou nadílkou.